traduccions jurídiques

Translatborn: traducciones jurídicas

Som especialistes de l’idioma alemany i del sector jurídic.

Formem un grup de professionals que disposem d’una llarga experiència i coneixem la cultura alemanya, el que ens permet de realitzar una traducció més d’acord amb el context sociocultural. Posi’s en contacte amb nosaltres i trobarà allò que necessita i a un preu just.

Experiència

La nostra llarga trajectòria professional dintre del sector jurídic i la nostra relació amb companyies alemanyes de tots els rams així com amb bufets de advocats, ens han possibilitat acumular una àmplia experiència i coneixements. Entre els nostres clients es troben companyies d’assegurances internacionals i prestigiosos bufets d’advocats.

Qualitat

La qualitat és avui una constant en tots els sectors. La traducció en si es només una part del procés global, atès que hi ha un abans i un desprès d’ella (treballs administratius, tècnics i lingüístics), la revisió, la correcció i la validació. Aquesta revisió i correcció es realitza sempre per un altre traductor diferent del que ha realitzat la traducció. Ens ajustem bàsicament a les directrius marcades a la norma europea de qualitat per a serveis de traducció EN-15038.

Així mateix utilitzem software de traducció assistida per ordinador per garantir la qualitat, l’homogeneïtat i l’estil de les nostres traduccions.

Serietat

Una altre producte de la mala pràctica es dóna quan el client retarda el pagament al traductor fins al moment que cobra la factura del client final. L’empresa no ha de traspassar els problemes financers al traductor, sinó esforçar-se al màxim per satisfer el seu deute per un treball rebut dintre de temps i en forma. Aquest és el nostre lema.

Estem també especialitzats en la traducció dels següents camps temàtics:

  • Protecció jurídica
  • Responsabilitat civil
  • Carta verda,  4ª y 5ª Directives
  • Execució de sentències alemanyes
  • Recobraments: Seguretat Social, companyies de tot risc, etc.
  • Dret mercantil, civil, penal i administratiu
  • Temps compartit (Time-Sharing)

Així mateix li oferim:

  • traduccions jurades
  • servei d’ interpretació judicial

Tarifes:

Molt competitives.

Les bones traduccions són com un vestit fet a mida o com sabates fetes a mà. El risc que corre un client amb unes tarifes extremadament baixes rau en la qualitat (correccions addicionals o una nova traducció) i en el termini de lliurament (no hi ha lliurament).

Terminis de lliurament:

Si el termini no permet realitzar un treball satisfactori, Translatborn rebutjarà l’encàrrec.

També ens podem ocupar de trametre una traducció jurada per missatger al destinatari que ens indiqueu (per exemple: al procurador/a, etc.). Les despeses de la tramesa anirien al vostre càrrec.

No dubteu en contactar amb nosaltres per fer una anàlisi de les vostres necessitats i un pressupost gratuït sense compromís.