traduccions de correspondència i gestió telefònica

Translatborn: traducciones de correspondencia y gestión telefónica

Petites traduccions de cartes de l’alemany al castellà i viceversa.

La tasca de traducció no es centra exclusivament en la realització de grans i complexos projectes. També els oferim els nostres servis i el nostre suport en tot allò que estigui relacionat amb la seva correspondència en idioma alemany. Només caldrà que ens faciliti via e-mail el logotip de la seva empresa o bé el membret de les seves cartes, així com un model de carta que normalment utilitzi vostè, per tal que puguem mantenir el format i l’estil, juntament amb el text que hem d’escriure i nosaltres ens ocupem de la resta.

Estalviï temps. En molts casos vostè no precisa una traducció detallada d’un text.

És habitual la utilització de programes de traducció automàtica, que de vegades poden donar una idea general del contingut d’un text. Malgrat això, sempre queden llacunes, que una traducció automàtica no pot resoldre, de manera que la comprensió del text no resulta prou clara i precisa per poder executar les accions que segons el text es requereixen. És precisament en aquests casos que nosaltres podem completar-li fàcilment el significat del text de què es tracta, per tal que vostè no perdi aquell detall  important que només la figura personal del traductor li podrà indicar.

Enviï’ns aquest text i indiqui’ns les seves necessitats:

Podem fer-li un resum del seu contingut o  bé ens ocupem de traduir només aquella part del text que li resulti incomprensible.

Una simple gestió telefònica en l’idioma del seu interlocutor a Alemanya li pot estalviar temps i diners, així com correspondència supèrflua o potser malentesos. La conversa telefònica es confirmarà igualment per escrit per al seu coneixement. Nosaltres ens podem ocupar d’això.